Tunnit

pilates

Pilates on Joseph Pilateksen elämäntyönään kehittämä laji, joka kulki alunperin nimellä Contrology. Pilatekselle itselleen menetelmässä ei ollut kyse pelkästään liikkeiden harjoittamisesta, vaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, täyteen elämään ja pitkään ikään tähtäävästä elämäntyylistä.

Pilatesta voidaan harjoitella matolla ja jousivastuksilla varustetuilla pilateslaitteilla. Yhdessä matto- ja laiteharjoittelu muodostavat kokonaisuuden. Harjoittelu pohjautuu pilatesliikerepertuaariin, jota Joseph Pilates kehitti ja tallensi elinaikanaan. Harjoittelun ytimessä on keskustalähtöinen tapa liikkua, vahvistaen ja vetreyttäen samalla koko kehoa.

Joseph Pilates ei koskaan itse patentoinut tai rekisteröinyt menetelmäänsä tai siihen kuuluvia laitteita. Näin ollen hänen oppinsa, menetelmänsä ja jossain määrin myös laitteet ovat voineet elää ja kehittyä nykyajassa, saaden lisää ulottuvuuksia uuden tiedon ja tutkimuksen myötä. Toisaalta uusi tieto ja tutkimus on monesti vain osoittanut oikeaksi sen, minkä Joseph Pilates intuitiivisesti tiesi ja sanoitti jo vuosikymmeniä aiemmin.

Pilatesharjoittelua ohjaavat kuusi pääperiaatetta. Nämä periaatteet ovat Breathing, Centering, Concentration, Control, Flow ja Precision. Pilateksen periaatteet tukevat toisiaan ja yhdessä ne tekevät pilateksesta kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan, terveyttä edistävän harjoitusmuodon. Periaatteiden merkityksestä ja vaikutusmekanismeista voit lukea lisää blogista.

Pilateksessa jokainen harjoittelee oman kehonsa ehdoilla ja itseään varten – tähdäten siihen, että meidän olisi vaivatonta elää, hengittää, istua, seistä, kävellä, juosta tai vaikkapa pelata. Luonnollisesti vaivattomuus ja kivuttomuus vaikuttavat positiivisesti myös mieleen ja ajatteluun.

Haluatko lisää tietoa pilateksesta Suomessa? Suosittelen kaikille kiinnostuneille luettavaksi Pilates Suomessa-tutkimusta (2022), joka on ladattavissa Suomen pilatesyhdistyksen sivuilta.

 

PILATESTUNTINI

Kesällä 2024 ohjaan laite- ja mattopilatestunteja ryhmille ja yksilöille Lahden keskustassa Mariankadulla. Täältä löydät lisätietoa tunneista ja voit ilmoittautua mukaan.