Tunnit

pilates

Pilates on Joseph Pilateksen elämäntyönään kehittämä laji, joka kulki alunperin nimellä Contrology. Pilatekselle itselleen menetelmässä ei ollut kyse pelkästään liikkeiden harjoittamisesta, vaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, täyteen elämään ja pitkään ikään tähtäävästä elämäntyylistä.

Pilatesta voidaan harjoitella matolla ja jousivastuksilla varustetuilla pilateslaitteilla. Yhdessä matto- ja laiteharjoittelu muodostavat kokonaisuuden. Harjoittelu pohjautuu pilatesliikerepertuaariin, jota Joseph Pilates kehitti ja tallensi elinaikanaan. Harjoittelun ytimessä on keskustalähtöinen tapa liikkua, vahvistaen ja vetreyttäen samalla koko kehoa.

Joseph Pilates ei koskaan itse patentoinut tai rekisteröinyt menetelmäänsä tai siihen kuuluvia laitteita. Näin ollen hänen oppinsa, menetelmänsä ja jossain määrin myös laitteet ovat voineet elää ja kehittyä nykyajassa, saaden lisää ulottuvuuksia uuden tiedon ja tutkimuksen myötä. Toisaalta uusi tieto ja tutkimus on monesti vain osoittanut oikeaksi sen, minkä Joseph Pilates intuitiivisesti tiesi ja sanoitti jo vuosikymmeniä aiemmin.

Pilatesharjoittelua ohjaavat kuusi pääperiaatetta, jotka on määritelty Pilateksen Return to Life through Contrology -kirjassa. Nämä periaatteet ovat Breathing, Centering, Concentration, Control, Flow ja Precision. Pilateksen periaatteet tukevat toisiaan ja yhdessä ne tekevät pilateksesta kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan, terveyttä edistävän harjoitusmuodon.

Pilateksessa jokainen harjoittelee oman kehonsa ehdoilla ja itseään varten – tähdäten siihen, että meidän olisi vaivatonta elää, hengittää, istua, seistä, kävellä, juosta tai vaikkapa pelata. Luonnollisesti vaivattomuus ja kivuttomuus vaikuttavat positiivisesti myös mieleen ja ajatteluun.

Itse syvennän kevään 2023 ajan omaa pilatesmatkaani harjoittelijan ja opiskelijan roolissa.
 
Suosittelen kaikille pilateksesta kiinnostuneille luettavaksi Pilates Suomessa-tutkimusta (2022), joka on ladattavissa Suomen pilatesyhdistyksen sivuilta.